Aanvullende toelichting bij Opgaaf wereldinkomen 2013 (Ninbi) Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Als u in 2013 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten:

  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kreeg of waarvoor u geen recht hebt op vergoeding van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand.
  • Van het totaal van de kosten mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. Zie ‘Drempel specifieke zorgkosten’.
  • Niet aftrekbaar zijn de kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.
  • Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen niet aftrekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering mag u wel aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.