Aanvullende toelichting bij opgaaf wereldinkomen loon en ziektewetuitkeringen 2012 (Ninbi)

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze aanvullende toelichting 'Loon en ziektewetuitkeringen' hoort bij de Opgaaf wereldinkomen (2012).  

Loon, ziektewetuitkeringen en andere inkomsten zijn bijvoorbeeld:

  • loon, waaronder vakantiegeld, privégebruik auto van de werkgever, gratificaties, tantièmes, provisies en voordelen bij de uitoefening of vervreemding van aandelenoptierechten
  • uitkeringen bij ziekte
  • uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg
  • stagevergoedingen
  • commissarisbeloningen
  • fooien of aandelenoptierechten die niet onder de loonheffing vielen

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.