Aanvullende toelichting bij opgaaf wereldinkomen periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan 2012 (Ninbi)

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze aanvullende toelichting 'Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan' hoort bij de Opgaaf wereldinkomen (2012).

Sommige periodieke uitkeringen vallen niet onder de loonheffing. U hebt over deze inkomsten dus nog geen belasting betaald. Daarom moet u deze uitkeringen aangeven. Het gaat om:

  • alimentatie (of afkoopsommen daarvan)
  • periodieke uitkeringen (of afkoopsommen daarvan)
  • overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen. 
    Dit zijn uitkeringen in een andere vorm dan geld, dus uitkeringen in natura.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.