Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt de 5e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2013' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de 5e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 1.7 Andere eindheffingspercentages bij naheffing
 • 20 Nieuwe verplichte gegevens jaaropgaaf 2013
 • 21 Verzoek voor toepassing studenten- en scholierenregeling aangepast
 • 22 Veranderingen 30%-regeling
 • 23 Reisbesluiten Binnen- en Buitenland ook toepasbaar in 2013

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 2 stond dat de premievrijstelling oudere werknemers stopt met ingang van het loontijdvak waarin de werknemer 62 wordt. Dit moet zijn met ingang van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 wordt.
 • Bij punt 12 hebben we de tekst verbeterd en aangevuld.
 • Bij punt 15 hebben we informatie toegevoegd de pseudo-eindheffing hoog loon bij werken over de grens.
 • Bij punt 18 hebben we de tekst verbeterd en aangevuld.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages hebben we:
  • tabel 14, 25a en 25b toegevoegd
  • in tabel 2b het percentage van 0,943% verbeterd: dit moest zijn 0,944%
  • in tabel 12 het bedrag van € 15.900 verbeterd: dit moest zijn € 15.600
  • de bedragen in tabel 18 verbeterd

De tarieven, bedragen en percentages zijn verplaatst van punt 20 naar punt 24. We hebben overal de verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2012' aangepast naar verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2013'.

In de 4e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Overgangsrecht levensloopregeling (punt 18)
 • PKIoverheid services certificaat voor aangifte via FOS (punt 19)

We hebben de volgende onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 1.3 (Afschaffing verplichte vergoeding bijdrage Zvw) verwijzen we naar punt 13 van de nieuwsbrief.
 • Bij punt 1.6 hebben we toegevoegd dat de tijdelijke heffingskorting ook geldt voor een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen.
 • Bij punt 1.6 hebben we een tweede aandachtspunt toegevoegd in de 'Let op!'.
 • Bij punt 2 hebben we duidelijker aangegeven per wanneer de premievrijstelling stopt.
 • Bij punt 3 onder 'Samenvoegen van lonen voor de Zorgverzekeringswet' hebben we de tekst verbeterd.
 • Bij punt 4 hebben we een 'Let op!' toegevoegd.
 • Bij punt 11 hebben we een alinea toegevoegd.

De tarieven, bedragen en percentages zijn verplaatst van punt 18 naar punt 20. We hebben overal de werkwoordstijden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2013 verschijnt.

In de 3e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: S&O-verklaring altijd laten herzien (punt 12)
 • Maximumbijdrageloon en percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (punt 13)
 • Vrije ruimte werkkostenregeling wordt 1,5% (punt 14)
 • Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen (punt 15)
 • Ouderenkorting uitgebreid (punt 16)
 • Pincode niet meer te gebruiken voor aangifte loonheffingen (punt 17)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2013 (punt 18)

Verder verwijzen we bij punt 3 (Toevoegen rubriek 'Pseudo-eindheffing hoog loon') naar punt 15 van de nieuwsbrief en is bij punt 6 het toetsloon voor 2013 vermeld.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de Zvw vervalt (punt 8)
 • Risicopremiegroep 02 vervalt bij sectorcode 67 (punt 9)
 • Vitaliteitsregeling vervalt (punt 10)
 • Verlegging inhoudingsplicht loonheffingen (punt 11)

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en een onderwerp uitgebreid:

 • Bij punt 2 van de nieuwsbrief (Veranderingen premiekortingen) stond onder het kopje 'Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verandert' dat u per 1 januari 2013 in uw loonadministratie gegevens moet bewaren waaruit blijkt dat uw werknemer arbeidsgehandicapt is. Dit hoeft niet.
 • Bij punt 3 onder 'Samenvoeging van lonen voor de Zorgverzekeringswet' hebben we een alinea toegevoegd.
 • Bij punt 3 onder 'Aanpassen omschrijving code Zorgverzekeringswet' stond dat CVZ per 1 januari 2013 Nederlands Zorginstituut heet. Deze naamsverandering gaat niet per 1 januari in, maar in de loop van 2013.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.