Belastingdienst

Belastingdienst actueel

Modernisering Ziektewet en eigenrisicodragerschap ZW in 2014

02-09-2013

Door de Modernisering Ziektewet gaat u vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Gevolgen voor uw aanvraag voor 2014

U hebt uiterlijk in augustus een lijst van UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. U kunt binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën hebt u nodig om uw financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 in te schatten. U hebt deze dan zo snel mogelijk in huis.

Aanvraag indienen voor 2 oktober

Als u besluit om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, moet u vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Als u voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebt, moet u toch de aanvraag indienen. Als u daarna op basis van de informatie van UWV toch geen eigenrisicodrager wilt worden, kunt u ons vragen om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Wij zullen daarbij maatwerk toepassen. Dit kunt u doen door ons vóór 1 december 2013 een brief te sturen.

Meer nieuws leest u in het nieuwsoverzicht