Belastingdienst

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie - schriftelijk

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U voert werkzaamheden uit voor 1 of meer opdrachtgevers, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. De arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De 'Verklaring arbeidsrelatie' van de Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid hierover.

Retouradres

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst/Centrale invoer
Postbus 2586
6401 DB Heerlen