Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie - online formulier

Formulier online invullen en versturen

U moet het formulier ondertekenen met DigiD. U kunt een DigiD-inlogcode aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

U voert werkzaamheden uit voor 1 of meer opdrachtgevers, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. De arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De 'Verklaring arbeidsrelatie' van de Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid hierover.

VAR aanvragen niet meer nodig

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers een algemene modelovereenkomst of een voorbeeldovereenkomst gebruiken. Daarmee heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Ook na 1 mei. Hoe dat werkt, leest u bij: VAR verdwijnt in 2016.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.