Belastingdienst

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie - online formulier

Formulier online invullen en versturen

U moet het formulier ondertekenen met DigiD. U kunt een DigiD-inlogcode aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

U voert werkzaamheden uit voor 1 of meer opdrachtgevers, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. De arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De 'Verklaring arbeidsrelatie' van de Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid hierover.