Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie - online formulier

Formulier online invullen en versturen

U moet het formulier ondertekenen met DigiD. U kunt een DigiD-inlogcode aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

U voert werkzaamheden uit voor 1 of meer opdrachtgevers, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. De arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De 'Verklaring arbeidsrelatie' van de Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid hierover.

Let op!

De VAR gaat in 2016 verdwijnen vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Totdat die ingaat, geldt er een overgangsregeling. Als u een VAR voor 2014 of 2015 hebt, kan het zijn dat u geen VAR voor 2016 hoeft aan te vragen. Lees meer hierover bij Komende nieuwe wet- en regelgeving in 2016: overgangsregeling.

Wilt u weten of u een VAR voor 2016 moet aanvragen, gebruik dan het hulpmiddel Wel of geen Verklaring arbeidsrelatie aanvragen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.