Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.25 Algemeen, afkortingen en definities

2 Afkortingen

   

Afkorting

Betekenis

A

     
   

AC

Administratieve controle

   

AGP

Accijnsgoederenplaats

   

AGS-Invoer

Aangiftesysteem Invoer

   

AGS-Uitvoer

Aangiftesysteem-Uitvoer

B

     
   

BE

Belasting Entrepot (AGP gelegen in een andere lidstaat)

C

     
   

CIM

Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises (vervoer per spoor)

   

COE

Confirmation of Exit

   

CS/RD

Central Services/Reference Data ( t.b.v. EMCS)

   

CUA

Centrale Unit Accijns.

D

     
   

DEI

Douane Eindhoven

   

D.I.C.

Douane Informatie Centrum

   

DLK

Douane Landelijk Kantoor

   

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

   

DMF

Douane manifest

   

DKBD

Digitaal Klantbeeld Douane

E

     
   

e-AD

elektronisch administratief document

   

EAD

Export Accompanying Document

   

ECS

Export Control System

   

ECWP

Excise Computerisation Working Party

   

ELO

Excise Liasion Officer

   

EMCS

Excise Movement and Control System

   

EORI-nummer

Economic Operators Registration and Identification

   

EVA-land

Europese Vrijhandelsassociatie met een land die hier aan deel neemt

F

     
       

G

     
   

GA

Geregistreerde Afzender

   

GG

Geregistreerde Geadresseerde

   

GVo. DWU

Gedelegeerde verordening Douanewetboek van de Unie

H

     
   

HvJ

Hof van Justitie

I

     
   

IM

Informatie management

   

ITEG

International Tax Expert Group Accijns

K

     
   

KIS

Klanten Informatie Systeem

   

KRM

KlantRelatieManagement

   

KM

Klantmanagement

L

     
       

M

     
   

MLC

Multilaterale Controle

   

M.O.

Minerale oliën

   

MRN

MovementReferenceNumber

   

MVS

Movement Verification System

N

     
   

NHD

Nationale Helpdesk Douane

O

     

P

     
   

Pb.EG

Publicatieblad van de Europese Unie

   

PD

Persoonlijk Domein (voor ondernemers)

   

Proces AB

Proces Aangiftebehandeling

   

Proces FT

Proces Fysiek Toezicht

   

Proces KM

Proces Klantmanagement

   

Proces Uitgaan

Uitgaan uit de Unie.

R

     
   

RDB

RisicoDataBase

   

Rl

Richtlijn

S

     
   

S2S

System to System

   

SEED

System for Exchange of Excise Data

T

     
   

TaE

Trader at Exit

   

TIR

Transports Internationaux Routiers

U

     
   

UBA

Uitvoeringsbesluit accijns

   

Uitv.VO

Uitvoeringsverordening

   

URA

Uitvoeringsregeling accijns

   

UTB

Uitnodiging Tot Betaling

V

     
   

VAGD

Vereenvoudigd administratief geleidedocument

   

Vo

Verordening

W

     
   

WA

Wet op de accijns

   

WZB

Wederzijdse bijstand

Z