Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.25 Algemeen, afkortingen en definities

2 Afkortingen

Afkorting

Betekenis

A

AC

Administratieve controle

AGP

Accijnsgoederenplaats

AGS-Invoer

Aangiftesysteem Invoer

AGS-Uitvoer

Aangiftesysteem-Uitvoer

B

BE

Belasting Entrepot (AGP gelegen in een andere lidstaat)

C

CIM

Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises (vervoer per spoor)

COE

Confirmation of Exit

CS/RD

Central Services/Reference Data ( t.b.v. EMCS)

CUA

Centrale Unit Accijns.

D

DEI

Douane Eindhoven

D.I.C.

Douane Informatie Centrum

DLK

Douane Landelijk Kantoor

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

DMF

Douane manifest

DKBD

Digitaal Klantbeeld Douane

E

e-AD

elektronisch administratief document

EAD

Export Accompanying Document

ECS

Export Control System

ECWP

Excise Computerisation Working Party

ELO

Excise Liasion Officer

EMCS

Excise Movement and Control System

EORI-nummer

Economic Operators Registration and Identification

EVA-land

Europese Vrijhandelsassociatie met een land die hier aan deel neemt

F

G

GA

Geregistreerde Afzender

GG

Geregistreerde Geadresseerde

GVo. DWU

Gedelegeerde verordening Douanewetboek van de Unie

H

HvJ

Hof van Justitie

I

IM

Informatie management

ITEG

International Tax Expert Group Accijns

K

KIS

Klanten Informatie Systeem

KRM

KlantRelatieManagement

KM

Klantmanagement

L

M

MLC

Multilaterale Controle

M.O.

Minerale oliën

MRN

MovementReferenceNumber

MVS

Movement Verification System

N

NHD

Nationale Helpdesk Douane

O

P

Pb.EG

Publicatieblad van de Europese Unie

PD

Persoonlijk Domein (voor ondernemers)

Proces AB

Proces Aangiftebehandeling

Proces FT

Proces Fysiek Toezicht

Proces KM

Proces Klantmanagement

Proces Uitgaan

Uitgaan uit de Unie.

R

Rl

Richtlijn

S

S2S

System to System

SEED

System for Exchange of Excise Data

T

TaE

Trader at Exit

TIR

Transports Internationaux Routiers

U

UBA

Uitvoeringsbesluit accijns

Uitv.VO

Uitvoeringsverordening

URA

Uitvoeringsregeling accijns

UTB

Uitnodiging Tot Betaling

V

VAGD

Vereenvoudigd administratief geleidedocument

Vo

Verordening

W

WA

Wet op de accijns

WZB

Wederzijdse bijstand

Z