Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

7.00.00 Taken en werkzaamheden CUA

8 Ontheffing gebruik Persoonlijk Domein

Op grond van artikel 3a van de AWR wordt in het verkeer tussen belastingplichtigen en de inspecteur of het bestuur van ’s Rijks belastingen een bericht uitsluitend elektronisch verzonden. In de lid 3 genoemde Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is geen uitzondering gemaakt voor de berichten die via EMCS verzonden worden. Een ontheffing zal dus niet worden verleend.