Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

7.00.00 Taken en werkzaamheden CUA

4 Overbrengen met e-AD direct na de invoer in de Unie

Als accijnsgoederen vanuit een derde land in Nederland in het vrije verkeer worden gebracht (invoer) dan kan accijns voldaan worden bij het in het vrije verkeer brengen. Het is ook mogelijk om de goederen in het vrije verkeer te brengen zonder betaling van accijns. Bij het in het vrije verkeer brengen met aansluitende verzending door een geregistreerde afzender wordt er geen accijns betaald, omdat de goederen onder schorsing van accijns worden overgebracht. Op de aangifte is dan in het eerste deelvak van vak 37 op de eerste 2 posities de regeling code 45 ingevuld.