Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Taken IM en DLK

3 Aanpassing automatisering en contentbeheer

Automatisering

Als er Europese overeenstemming is om de wet- en regelgeving aan te passen, kan dit gevolgen hebben voor de applicatie EMCS (en/of SEED) en de content. Wijzigingen op het gebied van de automatisering vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Informatiemanagement (IM).

Na een genomen besluit door de Europese Commissie vindt er via de ECWP (Excise Computerisation Working Party) afstemming plaatst wat er moet gebeuren op automatiseringsgebied en binnen welk tijdsbestek. Aan dit overleg neemt het DLK afdeling IM deel.

Voorbeeld

Elke 2 jaar is er een Europese EMCS-release die op een vooraf vastgestelde datum in alle lidstaten in productie moet gaan.

Bij aanpassingen van EMCS zal ook het bedrijfsleven dat werkt met eigen software (S2S) hun systemen hierop tijdig moeten aanpassen. Zij dienen hier tijdig over te worden geïnformeerd door de afdeling IM. Ook het Persoonlijk Domein (PD), zijnde een gratis dienstverlening waarmee o.a. EMCS kan worden benaderd, moet in bepaalde gevallen worden aangepast.

Naast de Europese releases kunnen er ook nationale releases plaatsvinden. Dit zijn veelal kleinere aanpassingen/verbeteringen welke niet Europees afgestemd hoeven te worden.

Via de vakgroepcoördinator accijns - in zijn/haar regio – kunnen douanemedewerkers voorstellen indienen tot verbetering van EMCS. Deze worden besproken in de Coördinatiegroep Accijns en indien gewenst vindt hierover verdere afstemming plaats met de businessowner (opdrachtgever vanuit de Douane) en de productowner van EMCS (DLK afdeling IM). Deze beslissen waar wel/geen gevolg aan wordt gegeven en met welke prioriteit.

Contentbeheer

Als een wijziging gevolgen heeft voor de content (op bijvoorbeeld de Douane website of het handboek EMCS) is de Coördinatiegroep Accijns verantwoordelijk.