Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Taken IM en DLK

1 Inleiding

Zoals in de eerdere onderdelen in dit handboek al is beschreven ontwikkelde de Europese Unie het Excise Movement and Control System (EMCS) om het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns, tussen de lidstaten maar ook binnen een lidstaat, via een geautomatiseerd systeem te kunnen volgen.
Het is een Europese applicatie waarvan alle lidstaten met elkaar hebben afgesproken dat elke lidstaat minimaal de Europese EMCS specificaties bouwt in hun eigen nationale applicatie.