Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Taken IM en DLK

2 Nieuwe EMCS gerelateerde wet- en regelgeving

2.1 Europese wetgeving

Aanpassing van de Europese wet- en regelgeving in relatie tot EMCS vindt plaats door de Europese commissie. Er kunnen voorstellen komen tot aanpassing via de ITEG (International Tax Expert Group Accijns). Aan de ITEG nemen namens Nederland het Ministerie van Financiën en het Douane Landelijke Kantoor (DLK) deel. Zie ook onderdeel 1.00.00 in dit handboek.

Naar boven

2.2 Nationale wetgeving

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op het gebied van accijns. Deze mag niet in tegenspraak zijn met de Europese regels. Voorstellen om EMCS aan te passen lopen altijd via het Douane Landelijk Kantoor(DLK), afdeling Handhavingsbeleid (unit Accijns) Hierover vindt afstemming plaats met het Ministerie van Financiën. Voordat EMCS gerelateerde wetgeving wordt aangepast is dit besproken in Europese vergaderingen/werkgroepen. Bij deze besprekingen zijn het Ministerie van Financiën en het DLK betrokken. Zie ook onderdeel 1.00.00 in dit handboek.

Naar boven