Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Taken IM en DLK

4 Registratie en rapportage gebruik noodprocedure

De noodprocedure EMCS mag ook worden toegepast indien er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender. De verzender dient het gebruik van deze noodprocedure te melden in Apeldoorn met opgaaf van de technische oorzaak, onder bijvoeging van een kopie van het opgemaakte nooddocument. Zie onderdeel 6.00.00 in dit handboek.
Deze meldingen worden geregistreerd in Apeldoorn en dit wordt periodiek doorgegeven aan de coördinatiegroep Accijns.