Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

22 Aftrek voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

22.1 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een instelling verblijft (vaak een Wlz-instelling)? En maakte u daarvoor extra kosten? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden de uitgaven voor het halen en brengen van de gehandicapte én zijn verzorging thuis aftrekken. Hiervoor gelden normbedragen.

Een persoon wordt als ernstig gehandicapt beschouwd als hij door zijn beperkingen aanspraak maakt op opname in een, volgens de Wlz geregelde, intramurale inrichting. Bij een intramurale instelling vindt de zorg plaats binnen de inrichting zelf (een verpleeghuis of een verzorgingshuis).

In dit hoofdstuk leest u voor wie u de uitgaven mag aftrekken, welke voorwaarden hiervoor gelden, welke bedragen u mag aftrekken en hoe u de aftrek kunt berekenen.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u:

 • kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent, of

 • in Suriname of op Aruba woont

 • in België woont, geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent en inkomen uit Nederland hebt

Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

22.2 Voor wie mag u de uitgaven aftrekken?

Het gaat om de uitgaven voor de verzorging van:

 • uw ernstig gehandicapte kinderen

 • uw ernstig gehandicapte broers of zussen

Heeft de kantonrechter u benoemd tot mentor van een ernstig gehandicapte? Of bent u een curator voor een ernstig gehandicapte? Dan geldt de voorwaarde dat u de persoonlijke belangen van een ernstig gehandicapte behartigt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de belangen omtrent de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de gehandicapte.

U woont in Duitsland

Woont u in Duitsland? Dan geldt deze aftrek alleen voor de verzorging van gehandicapte kinderen.

Naar boven

22.3 Voorwaarden voor aftrek

Doet u extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig gehandicapte tijdens de weekenden of vakanties? Dan mag u deze uitgaven aftrekken onder de volgende voorwaarden:

 • De ernstig gehandicapte is 21 jaar of ouder.
  Wordt hij 21 jaar in de loop van het jaar? Dan trekt u alleen de kosten af die u maakt vanaf de dag dat hij 21 wordt.

 • De ernstig gehandicapte verblijft meestal in een instelling. Dit is vaak een Wlz-instelling. Maar u verzorgt de ernstig gehandicapte in het weekend en tijdens vakanties. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres.

 • De uitgaven worden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ook uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken.

Naar boven

22.4 Welke uitgaven mag u aftrekken?

U mag de volgende kosten aftrekken:

 • uitgaven voor het halen en brengen met de auto door u
  Hiervoor geldt een normbedrag van € 0,19 per kilometer. U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.

 • extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u
  Hiervoor geldt een normbedrag van € 10 per dag. De dagen waarop de ernstig gehandicapte wordt gehaald of gebracht, tellen ook mee.

Deze bedragen gelden per gehandicapte. Verzorgt u meerdere ernstig gehandicapten? Dan mag u de genoemde kosten per gehandicapte aftrekken.

Naar boven

22.5 Hoe berekent u het aftrekbare bedrag?

Doet u online aangifte? Dan berekenen wij het aftrekbare bedrag voor u. Met de rekenhulp hierna kunt het aftrekbare bedrag zelf berekenen.

Aftrek voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Aantal dagen dat de ernstig gehandicapte bij u verbleef

 x € 10 =

 

A

Aantal gereden kilometers

 x € 0,19 =

B

+

Tel op: A plus B. Totaal uitgaven

C

Ontvangen vergoedingen

D

-

Trek af: C min D. Aftrekbaar bedrag tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder

E

U woont in België en bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Woont u in België en hebt u Nederlands inkomen? En voldoet u niet aan de 90%-eis? Dan wordt de hoogte van deze aftrek beperkt door de pro-rataregeling. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

22.5.1 Fiscaal partnerschap en berekening aftrekbaar bedrag uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis

Hebt u het hele jaar een fiscale partner, of hebt u een deel van het jaar een fiscale partner en kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Tel dan de uitgaven van u en uw fiscale partner bij elkaar. Het aftrekbare bedrag mag u vervolgens onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Zie het hoofdstuk 'Fiscaal partnerschap’ en dan 'Gevolgen fiscaal partnerschap'.

Naar boven