Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

26 Teruggekregen bedragen die u eerder hebt afgetrokken

26.1 Wanneer moet u een teruggekregen bedrag aangeven?

Soms krijgt u bedragen terug of krijgt u een vergoeding voor iets dat u hebt betaald, bijvoorbeeld omdat u te veel hebt betaald of ten onrechte. Met deze bedragen hoeft u meestal niets te doen in uw aangifte.

U moet teruggekregen bedragen en vergoedingen wél aangeven in uw aangifte als u deze bedragen in een eerder jaar hebt afgetrokken. U hebt de aftrek dan namelijk ten onrechte gekregen. U moet dit herstellen in de aangifte inkomstenbelasting, in het jaar waarin u het bedrag terugkrijgt.

In dit hoofdstuk leest u welke teruggekregen bedragen u moet aangeven.

Naar boven

26.2 Welke teruggekregen bedragen moet u aangeven?

Het gaat om teruggekregen bedragen en vergoedingen voor:

  • partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

  • onderhoudskosten van een (rijks)monumentenpand, of een subsidie op termijn die wordt verrekend met een lening van het Nationaal Restauratiefonds. U geeft 80% van deze bedragen aan, de aftrek was namelijk ook slechts 80%.

  • een kwijtgescholden lening aan een startende ondernemer die wij hebben aangewezen als een Agaathlening of als durfkapitaal

  • ziektekosten (specifieke zorgkosten) die u sinds 2001 hebt afgetrokken

  • studiekosten en andere scholingsuitgaven die u sinds 2001 hebt afgetrokken

  • een gift die is gedaan onder een ontbindende voorwaarde en die ontbonden of herroepen is

Is het bedrag dat u terugkrijgt hoger dan het bedrag dat u eerder hebt afgetrokken? Dan hoeft u alleen het eerder afgetrokken bedrag aan te geven.

Daarnaast moet u de volgende bedragen aangeven:

Naar boven

26.3 Wie geeft het teruggekregen bedrag aan?

De persoon die het bedrag in een eerdere aangifte heeft afgetrokken, geeft het teruggekregen bedrag aan.

Naar boven