Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

13 Controlebepalingen

13.1 Tijdelijk buiten een AGP brengen

Het is voor tabaksproducten toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak en tabaksproducten buiten een AGP bepaalde bewerkingen of verpakkingshandelingen te laten ondergaan (WA, artikel 81).

Naar boven

13.2 Ruwe tabak en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak

Ter verzekering van de accijns zijn regels gesteld voor twee producten die geen accijnsgoederen zijn: ruwe tabak en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak (WA, artikel 82).

Naar boven

13.2.1 Vervoer van ruwe tabak en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak

Voor de uitvoering van artikel 82, lid 1 van de WA moet de herkomst kunnen worden aangetoond van ruwe en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak die wordt vervoerd (UBA, artikel 35).

Vervoer zonder deze bescheiden is strafbaar gesteld in artikel 42, letter c van het UBA.

Naar boven

13.2.2 Handel in ruwe tabak en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak

Handeldrijven in ruwe tabak zonder vergunning als bedoeld in artikel 36, lid 1 van het UBA, is strafbaar gesteld in artikel 42, letter d van het UBA. (zie ook hoofdstuk 3).

Naar boven

13.2.3 Verstrekken van ruwe tabak en monsters van ruwe tabak

Ruwe tabak en monsters ruwe tabak mogen alleen worden verstrekt aan (UBA, artikel 36, lid 3, op grond van WA, artikel 82, lid 1):

  • vergunninghouders van een AGP

  • agenten

  • commissionairs

  • makelaars in ruwe tabak

Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in artikel 42, letter e van het UBA.

Naar boven