Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

7 Invoer van tabaksproducten

7.1 Invoer van accijnsgoederen

Tabaksproducten die worden ingevoerd overeenkomstig artikel 2, lid 1, letter d, van de WA kunnen onder een accijnsschorsingsregeling of in het vrije verkeer van de EU worden gebracht.

Naar boven

7.1.1 Brengen onder een accijnsschorsingsregeling

De ongezegelde tabaksproducten mogen van de plaats van invoer naar alle in artikel 2a, leden 2 en 3 van de WA genoemde bestemmingen door de geregistreerde afzender onder schorsing van de accijns worden overgebracht.

De van Nederlandse accijnszegels voorziene tabaksproducten mogen door een geregistreerde afzender van de plaats van invoer alleen onder schorsing van de accijns naar een AGP worden overgebracht, indien de accijnszegels door de houder van die AGP zijn aangevraagd.

De algemene bepalingen voor het overbrengen zijn opgenomen in het onderdeel 40.15.00 van dit handboek.

Naar boven

7.1.2 Invoer in Nederland

De tabaksproducten kunnen bij invoer, waarbij tevens sprake is van uitslag tot verbruik, alleen in Nederland worden gebracht als zij zijn voorzien van Nederlands accijnszegels. Dit zal dus het geval zijn als de tabaksproducten in een derde land van accijnszegels zijn voorzien en de importeur die zegels heeft aangevraagd.

Let op: In het vrije verkeer van Nederland betekent in douanetechnische zin: in vrije verkeer voor de

invoerrechten. Art 2, lid 1 letter d WA stelt dat uitslag tot verbruik (mede) de invoer van accijnsgoederen is die niet onmiddellijk bij invoer onder een accijnsschorsingsregeling worden geplaatst.

Ongezegelde tabaksproducten worden bij invoer onder een accijnsschorsingsregeling geplaatst om naar één van de volgende bestemmingen te worden overgebracht:

  1. AGP die is aangewezen voor tabaksproducten;

  2. Belastingentrepot;

  3. Een in een andere lidstaat gevestigde geregistreerde geadresseerde;

  4. Een plaats waar de tabaksproducten het grondgebied van de Unie verlaten;

  5. Een in een andere lidstaat gevestigde geadresseerde als bedoeld in artikel 69 WA.

De tabaksproducten moeten dan bij invoer met gebruikmaking van code 45 in de aangifte onder schorsing van accijns met een e-AD naar één van deze bestemmingen worden vervoerd.

Let op!

Het is bij invoer van ongezegelde tabaksproducten niet mogelijk de accijnzen te heffen met een Uitnodiging tot betaling (UTB). De tabaksproducten moeten bij uitslag tot verbruik immers zijn voorzien van een accijnszegel en daar brengt heffing met een UTB geen verandering in. Deze tabaksproducten moeten dus in beslag worden genomen.