Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

10 Verschuldigdheid en betaling van de accijns

De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik. De tabaksproducten dienen dan te zijn voorzien van een accijnszegel.
De accijns wordt door de houder van een AGP voldaan op de maandaangifte.
De accijns wordt voldaan op de weekaangifte door de geregistreerde geadresseerde, als deze de goederen onder schorsing van de accijns heeft ontvangen.
De accijns wordt voldaan door de aangever van de douaneaangifte waarmee de tabaksproducten in het vrije verkeer worden gebracht.

Naar boven

10.1 Belastingplichtige

Tabaksproducten die zijn voorzien van accijnszegels worden uitgeslagen tot verbruik door de zegelaanvrager die de accijnszegels heeft aangevraagd (WA artikel 75, lid 7)

Op deze regel zijn 2 uitzonderingen (UBA, artikel 9f):

  1. De fiscaal vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd bedrijf, dat buiten Nederland tabaksproducten van accijnszegels voorziet, hoeft bij overbrenging naar Nederland niet de accijns te voldoen. In dit geval wordt de aangifte gedaan door een vergunninghouder geregistreerde geadresseerde.

  2. Een in Nederland gevestigd bedrijf dat buiten Nederland tabaksproducten van accijnszegels voorziet. In dit geval zal de importeur de tabaksproducten in het vrije verkeer brengen.

In deze gevallen neemt degene die de accijnszegels heeft aangevraagd in zijn zegeladministratie alle bescheiden op waaruit blijkt dat de accijns ter zake van de uitslag tot verbruik is voldaan.

Naar boven