Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

8 Vrijstellingen en teruggaaf

8.1 Vrijstellingen Algemeen

De algemene bepalingen voor vrijstelling bij tabaksproducten zijn opgenomen in het onderdeel 50.10.00, Vrijstellingen, van dit handboek.

Naar boven

8.1.1 Vrijstelling bij medicinale doeleinden

Er kan vrijstelling van accijns worden verleend bij uitslag tot verbruik van sigaretten en rooktabak die geheel uit andere stoffen dan tabak bestaan en die kennelijk uitsluitend zijn bestemd voor medicinale doeleinden, zoals kruidensigaretten voor astmapatiënten (WA, artikel 64, lid 1, letter f en UBA, artikel 17; de basis hiervoor is de Richtlijn 2011/64/EU).

Voor deze vrijstelling heeft de gebruiker in beginsel geen vergunning nodig. De samenstelling en bestemming van de sigaretten en de rooktabak moeten blijken uit de kleinhandelsverpakking en de presentatie van het product (UBA, artikel 17).

In het onderdeel 50.10.00, Vrijstellingen is deze vrijstelling nader toegelicht.

Naar boven

8.2 Teruggaaf algemeen

De algemene bepalingen voor teruggaaf van accijns zijn opgenomen in het onderdeel 50.20.00, Teruggaven accijns van dit handboek.

Naar boven