Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.40.00 Verkopen op afstand en fiscaal vertegenwoordiger

3 Heffing, verschuldigdheid en aangifte

3.1 Heffing

De accijns wordt geheven van de fiscaal vertegenwoordiger (WA, artikel 51, lid 1, onderdeel i). De fiscaal vertegenwoordiger moet de accijns voldoen over de accijnsgoederen die door de verkoper op afstand vanuit de andere lidstaat naar Nederland zijn overgebracht.

Als bij controle wordt geconstateerd dat de verkoper geen fiscaal vertegenwoordiger heeft aangewezen, betekent dit niet dat hij de betaling van de accijns kan ontlopen. De verkoper blijft verantwoordelijk voor de betaling van de accijns. Hij zal daarom ook een naheffing voor de verschuldigde accijns moeten krijgen als van de afstandsverkopen geen of geen juiste aangifte wordt gedaan. De koper is in deze situatie geen accijns verschuldigd tenzij hij kennis heeft van het feit dat de accijns niet is voldaan door - of in opdracht van - de verkoper. Normaliter zal de koper dit niet weten omdat hij de accijnsgoederen "franco huis’ laat leveren.

Naar boven

3.2 Verschuldigdheid en aangifte

De accijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de uitslag tot verbruik. Dit is het tijdstip van levering van de accijnsgoederen (WA, artikel 52, lid 3, onderdeel e).

De fiscaal vertegenwoordiger doet voor de verschuldigde accijns een periodieke aangifte (WA, artikel 53, lid 1). Hierbij is de periode vastgesteld op een kalendermaand (AWR, artikel 10, lid 2 en de UR AWR, artikel 26).

De aangifte wordt gedaan bij de inspecteur (AWR, artikel 10, lid 1).

De aangifte door een fiscaal vertegenwoordiger (administratieplichtige) wordt voor de accijns langs elektronische weg gedaan (UR AWR, artikel 20).
De fiscaal vertegenwoordiger gebruikt voor het invullen van de aangifte het formulier Periodieke aangifte Accijns- en verbruiksbelasting. Dit formulier is geplaatst in het beveiligde gedeelte voor de fiscaal vertegenwoordiger op de internetside van de Belastingdienst. Zodra de fiscaal vertegenwoordiger het betalingskenmerk van de Belastingdienst heeft ontvangen kan hij de accijns betalen.

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst biedt de mogelijkheid vergunninghouders die te laat aangifte doen of te laat betalen, een boete op te leggen.

Zie voor meer informatie ook onderdeel 20.20.00, Heffing en verschuldigdheid, van dit Handboek.

Naar boven