Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

4.10.00 Bindende tariefinlichtingen

1 Bindende tariefinlichtingen

1.1 Communautaire bepalingen

Als een belanghebbende wil weten welke goederencode van de douanenomenclatuur van toepassing is op goederen die hij wil in- of uitvoeren, kan hij de douane-autoriteiten vragen die goederencode op te geven. De douane zoekt die dan voor hem uit en geeft een Bindende tariefinlichting (hierna: BTI) af volgens het model uit bijlage 1 van het TVo. CDW.
(artikel 12 CDW)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een BTI aanvragen op eigen naam of namens iemand anders (bijvoorbeeld: een fiscaal vertegenwoordiger). Zo'n aanvrager kan ook in het buitenland zijn gevestigd.
(artikel 11, lid 1 CDW juncto artikel 5, lid 2 TVo. CDW)

In de BTI staat onder welke goederencode goederen zijn ingedeeld in de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN) of een van de andere nomenclaturen die genoemd zijn in artikel 20, lid 3 CDW.

De douane-autoriteiten verlenen de BTI aan de rechthebbende, dat is de persoon op wiens naam de inlichting wordt verstrekt (artikel 5, lid 3 TVo. CDW); paragraaf 3.1 geeft hierover nadere informatie.

De douane-autoriteiten van alle lidstaten van de Europese Unie zijn gebonden aan de indeling die is vermeld op de BTI.
(artikel 11 TVo. CDW)

De Europese Commissie neemt alle door de douane-autoriteiten afgegeven BTI's op in een databank. Deze autoriteiten kunnen de BTI’s in de databank raadplegen. Op de website van de Europese Commissie is, voor het publiek toegankelijke, informatie over de BTI’s opgenomen.
(artikel 8, lid 3 TVo. CDW)

Naar boven

1.2 Centrale afhandeling afgifte BTI’s

De douane-autoriteiten in Nederland hebben het proces van de behandeling en de afgifte van BTI’s gecentraliseerd. Dit proces is belegd bij het team Bindende Tariefinlichtingen van Belastingdienst/Douane Rotterdam Rijnmond.

Naar boven