Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

9 Bijlage 7. behorende bij de kaderovereenkomst Wet goederenvervoer over de weg

In 2008 heeft de Douane gesprekken gevoerd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de taken die de Douane heeft in het binnenland. In deze gesprekken is geconcludeerd dat de omvang van de douanetaak bij uitvoering van de "Wet goederenvervoer over de weg" - zoals beschreven in bijlage1 van de kaderovereenkomst - zo gering is geworden, dat dit het instandhouden van deze bijlage niet rechtvaardigt. De bijlage wordt per 1 januari 2009 ingetrokken.