Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

1 Algemeen

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke (verticale) bepalingen van actieve veredeling. De algemene bepalingen die gelden voor de economische douaneregelingen (waaronder actieve veredeling) vindt u in het onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

De economische douaneregeling actieve veredeling stimuleert de economische bedrijvigheid binnen de Europese Unie.

Veel ondernemingen gebruiken niet-communautaire goederen, zoals grondstoffen en halffabricaten, bij het vervaardigen van producten binnen de EU. Deze producten zijn vaak bestemd voor (weder)uitvoer.

De douaneregeling actieve veredeling is in het leven geroepen om voor deze Europese ondernemingen dezelfde voorwaarden te scheppen als voor fabrikanten in derde landen.

Uiteraard moeten bij de toepassing van de douaneregeling actieve veredeling de belangen van de Europese producenten van soortgelijke goederen als de niet-communautaire goederen niet uit het oog worden verloren.