Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

17.00.00 Behandeling onder douanetoezicht

1 Algemeen

Dit onderdeel bevat de specifieke bepalingen voor de douaneregeling behandeling onder douanetoezicht, hierna ook als BOD aangeduid, de algemene bepalingen voor alle economische douaneregelingen zijn opgenomen in onderdeel 15.00.00 van dit handboek.

De regeling behandeling onder douanetoezicht heeft betrekking op niet communautaire goederen (invoergoederen) die behandeld worden door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die in het douanegebied van de EU is gevestigd. Deze goederen zijn bestemd om in de vorm van behandelde producten in het vrije verkeer van de EU te worden gebracht.
(artikel 130 CDW)

De douaneregeling behandeling onder douanetoezicht kent twee toepassingsmogelijkheden:

De eerste toepassing betreft de behandeling van invoergoederen waarbij de soort of staat van de goederen wijzigt. De behandelde producten worden vervolgens in het vrije verkeer van de EU gebracht. Reden van deze behandeling is dat de behandelde producten lager zijn belast dan de invoergoederen, dit wordt ook wel tariefanomalie genoemd.

De tweede toepassing betreft de behandeling van invoergoederen om aan technische eisen te voldoen voordat zij in vrije verkeer worden gebracht.

Het moet hier gaan om eisen die de communautaire en/of nationale wetgeving stelt aan goederen voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht. Bijvoorbeeld eisen op het terrein van veiligheid, gezondheid en milieu.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het testen en vervolgens aanbrengen van keurmerken op elektronische apparaten ten teken dat zij goedgekeurd zijn voor gebruik binnen de EU. Het testen en aanbrengen van deze keurmerken vindt dan plaats onder de douaneregeling behandeling onder douanetoezicht.

Voldoen aan technische eisen die door een belanghebbende of een afnemer aan de goederen gesteld worden, vallen nadrukkelijk niet onder de hier bedoelde behandelingen.
(Beleidsbesluit van 8 september 2003 nr. CPP2003/2224M)
(artikel 551 TVo.CDW)

Door de toepassing van de douaneregeling behandeling onder douanetoezicht wordt bewerkstelligd dat de hiervoor bedoelde handelingen met de goederen binnen het douanegebied van de EU plaatsvinden en de economische activiteiten worden gestimuleerd.
(artikel 133, letter e CDW)

Naar boven