Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

1 Inleiding

Dit onderdeel gaat over het proces binnenbrengen via zee. Dit proces begint als goederen via zee het gedeelte van het douanegebied van de EU binnenkomen en eindigt als de goederen de status van "goederen in tijdelijke opslag" hebben of als aan de binnengebrachte goederen een nadere douanebestemming is gegeven.

In dit onderdeel wordt gesproken over een schip of over schepen om geen enkel varend object uit te sluiten. De formaliteiten die in het proces binnenbrengen via zee moeten worden vervuld, gelden voor alle soorten vaartuigen, zowel met goederen geladen als leeg binnenkomend.

Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:

  • Inleiding (hoofdstuk 1);

  • Begripsbepalingen (hoofdstuk 2);

  • Binnenkomst in douanegebied EU (hoofdstuk 3);

  • Aanbrengen (hoofdstuk 4);

  • Bijzondere wijzen van binnenkomst en binnenkomst van bijzondere schepen (hoofdstuk 5);

  • Verkeerbegeleidingstarief (hoofdstuk 6).

Let op:
Het vervullen van de formaliteiten bij binnenkomst wordt ook wel aangeduid als "inklaren" of "inklaring". Dit zijn geen wettelijke begrippen en ze worden verder niet gebruikt.

AEO
Aan marktdeelnemers die beschikken over een AEO-certificaat veiligheid of combi-certificaat, kunnen faciliteiten bij binnenkomst worden verleend. Informatie over AEO is te vinden in onderdeel 2.50.00 van dit Handboek.