Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

1 Inleiding

In dit onderdeel van het handboek vindt u alle relevante bepalingen die betrekking hebben op het carnet ATA. De letters ATA staan voor "Admission Temporaire - Temporary Admission". Het carnet kan gebruikt worden bij de tijdelijke in- en uitvoer van bepaalde goederen. Bij de wederinvoer van eerder uit het vrije verkeer uitgevoerde goederen kan het dienen ter verkrijging van vrijstelling van belasting.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ATA algemeen (hoofdstuk 2);

  • uitgifte van het carnet (hoofdstuk 3);

  • geldig maken van het carnet (hoofdstuk 4);

  • tijdelijke uitvoer (hoofdstuk 5);

  • wederinvoer (hoofdstuk 6);

  • tijdelijke invoer (hoofdstuk 7);

  • wederuitvoer (hoofdstuk 8);

  • vervoer (hoofdstuk 9);

  • niet-zuivering (hoofdstuk 10);

  • CPD/China-Taiwan carnet (hoofdstuk 11).

De hoofdstukken 2 tot en met 4 geven algemene informatie. In de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt ingegaan op de specifieke situaties waarin het carnet ATA kan worden gebruikt. In hoofdstuk 10 komt de zuiveringsprocedure aan de orde. Aangezien deze procedure specifiek van toepassing is op de douanepost Zuivering is ervoor gekozen deze informatie in een apart hoofdstuk op te nemen. In het laatste hoofstuk wordt het carnet CPD/China-Taiwan besproken, een carnet dat aan het carnet ATA verwant is.