Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.30.00 Controle-exemplaar T5

1 Inleiding

In dit onderdeel van dit Handboek komen de algemene bepalingen aan de orde zoals die voor het controle-exemplaar T5 gelden (onder andere de afgifte en de verdere behandeling in het algemeen). Verder zijn in het kort specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van het controle-exemplaar T5 bij landbouwgoederen en bijzondere bestemmingen. Deze bepalingen zijn uitgebreid opgenomen in de volgende onderdelen van dit Handboek:

 • onderdeel 6.10.00, Bijzondere bestemmingen.

 • onderdeel 20.01.00, Restituties;

 • onderdeel 20.02.00, Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen;

 • onderdeel 20.03.00, Uitvoercertificaten landbouwgoederen;

 • onderdeel 20.05.00, Interventie;

 • onderdeel 20.06.00, Voedselhulp;

 • onderdeel 20.07.00, Heffingen bij uitvoer van landbouwgoederen;

In de hoofdstukken hierna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • het controle-exemplaar T5 (hoofdstuk 2);

 • het gebruik van het controle-exemplaar T5 bij de uitvoer van landbouwgoederen (hoofdstuk 3);

 • het gebruik van het controle-exemplaar T5 bij bijzondere bestemmingen (hoofdstuk 4);

 • het gebruik van het controle-exemplaar T5 bij goederen waarvoor speciale maatregelen gelden (hoofdstuk 5);

 • overige bepalingen, zoals afgifte achteraf en afgifte van duplicaten (hoofdstuk 6).

Naar boven

1.1 Wettelijke bepalingen

In dit onderdeel wordt verwezen naar een aantal wettelijke bepalingen. In de volgende tabel staat aangegeven waar deze te vinden zijn.

Verordening

Onderwerp

(EG) nr. 376/2008

Uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten

(EG) nr. 612/2009

Uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van restituties bij uitvoer van landbouwproducten

(EEG) nr. 2454/93

Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek

Naar boven