Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek bevat de specifieke bepalingen van de douane-entrepots. De algemene bepalingen die gelden voor de economische douaneregelingen (waaronder douane-entrepots) vindt u in het onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Daarnaast worden in dit deel enkele onderwerpen beschreven waarvoor specifieke voorschriften zijn opgesteld. Waar nodig, wordt naar die voorschriften verwezen. In dit onderdeel vindt u alleen de uitwerking van enkele raakpunten, zoals de opslag van accijnsgoederen. Deze opslag valt grotendeels onder de Wet op de accijns en is uitgewerkt in het Handboek Accijns.
(artikel 4:6 Algemene douaneregeling)

Niet-communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie zijn binnengebracht, staan onder douanetoezicht.
(artikel 37 CDW)

Deze goederen kunnen vervolgens in een opslaginstituut worden opgeslagen:
De communautaire wetgeving kent de volgende opslaginstituten:

In een douane-entrepot kunnen goederen die het EU-douanegebied zijn binnen gebracht voor onbepaalde tijd verblijven in afwachting van hun verdere douanebestemming. Door de opslag in een douane-entrepot worden de douanerechten en mogelijke handelspolitieke maatregelen geschorst. Deze schorsing is een belangrijke economische factor voor de opslag van goederen in een douane-entrepot.
(artikelen 84, 86 en 98 CDW)