Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

6 Beëindiging van de douane-entrepotregeling (uitslag)

De regeling douane-entrepot wordt aangezuiverd als onder het stelsel geplaatste goederen een nieuwe toegestane douanebestemming krijgen. Daarvoor moet voor de goederen een aangifte voor de nadere douanebestemming worden gedaan. Dat kan via de normale procedure of vereenvoudigde procedures. Enige uitzondering hierbij is de douanebestemming vernietiging. hier kan worden volstaan met een kennisgeving. De Douane verleent de toestemming tot vernietiging.

De toegestane douanebestemmingen bij beëindiging van de regeling douane-entrepot zijn:

 

Douaneregeling

Onderdeel Handboek

a.

Plaatsing onder een van de volgende douaneregelingen:

In het vrije verkeer brengen

13.00.00 van dit Handboek

Douanevervoer

14.00.00 tot en met 14.46.00 van dit Handboek, en 14.50.00 tot en met 14.80.00 van dit Handboek

(in een ander) Douane-entrepot

15.50.00 van dit Handboek

Actieve veredeling

16.00.00 van dit Handboek

Behandeling onder douanetoezicht

17.00.00 van dit Handboek

Tijdelijke invoer

18.00.00 van dit Handboek

b.

Binnenbrengen in een vrije zone of vrij entrepot

21.00.00 van dit Handboek

c..

Wederuitvoer van goederen uit het douanegebied

22.00.00 van dit Handboek

d.

Vernietiging van de goederen

22.00.00 van dit Handboek

e.

Afstand van de goederen aan de Schatkist

Deze bestemming is in Nederland nationaal niet nader uitgewerkt

(artikelen 4 en 89 CDW)

Voordat de goederen die onder het stelsel van douane-entrepots zijn geplaatst kunnen worden uitgeslagen, moet een aangifte worden gedaan en de goederen zijn vrijgegeven voor de nieuwe toegestane bestemming.
(artikel 59 CDW; artikel 201 TVo. CDW)

De aangifte moet worden gedaan op het plaatsingskantoor.