Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.00.00 Douanevervoer; Algemeen en Toepassingsgebied

1 Inleiding

In dit onderdeel van het Handboek vindt u een nadere beschrijving van het toepassingsgebied van de regeling douanevervoer. Dit deel kan worden beschouwd als leeswijzer voor de andere delen van het onderdeel Douanevervoer. Het is daarom belangrijk dat u eerst dit deel doorneemt, voordat u de andere delen gaat lezen. Deze delen staan in onderstaande tabel.

Decimaal-nummer

Titel

   

14.10.00

Communautair karakter

14.11.00

Procedure afgifte T2L en T2LF

14.20.00

Communautair/ gemeenschappelijk douanevervoer

14.30.00

Regeling T5

14.40.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Bijzondere voorschriften Algemeen

14.41.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Doorlopende zekerheid

14.43.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Verzegelingen van een bijzonder model

14.44.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Geen verplichte route

14.45.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Toegelaten Afzender en Toegelaten Geadresseerde

14.46.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer per spoor

14.47.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer door de lucht

14.48.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer over zee

14.49.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer door middel van pijpleidingen

14.50.00

TIR-vervoer

14.60.00

Carnet ATA

14.70.00

Rijnvaart

14.80.00

Strijdkrachtenregeling (Formulier 302)

43.00.00

Postzendingen (Formulier C19)

Wanneer er in de verschillende onderdelen van Douanevervoer wordt verwezen naar bijlagen, zullen deze gelijk achter dat betreffende onderdeel volgen.

Naar boven

1.1 Algemeen

Het vervoer van goederen onder douanetoezicht binnen de Gemeenschap vindt plaats onder toepassing van verschillende douaneregelingen of internationale overeenkomsten.

Soorten regelingen

Het communautaire douanewetboek kent de Douaneregeling Douanevervoer, kortweg 'regeling douanevervoer'. Deze regeling douanevervoer bestaat uit twee regelingen:

  • de regeling voor extern douanevervoer;

  • de regeling voor intern douanevervoer.

Schema Douaneregeling Douanevervoer

 

De regeling voor extern douanevervoer is in de regel van toepassing op niet-communautaire goederen. In bepaalde uitzonderingsgevallen is deze echter ook van toepassing op communautaire goederen. Het extern douanevervoer vindt plaats onder twee specifieke regelingen:

  • de regeling Extern communautair douanevervoer;

  • een internationale overeenkomst.

De regeling voor intern douanevervoer heeft alleen betrekking op het vervoer van communautaire goederen. Het intern douanevervoer wordt geregeld door twee specifieke regelingen:

  • de regeling Intern communautair douanevervoer;

  • een internationale overeenkomst.

Opbouw van dit onderdeel

Dit onderdeel bestaat uit twee hoofdstukken:

  • inleiding (hoofdstuk 1);

  • toepassingsgebied (hoofdstuk 2).

In hoofdstuk 2 wordt het eigenlijke onderwerp van dit onderdeel, het toepassingsgebied van de regeling douanevervoer, behandeld. Ook wordt de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer tussen de EU, en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-landen) behandeld, evenals het vervoer van goederen tussen de Gemeenschap en het Prinsdom Andorra en de Republiek San Marino.

Naar boven