Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.10.00 Douanevrijstellingen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties

4 Bijlage 1. Beperkingen alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstoffen motorrijtuigen

   

Alcoholhoudende dranken (alcohol-volumegehalte 22% of meer)

Tabaksproducten

Brandstoffen motorrijtuigen.

Officieel gebruik

Brandstoffen 1e motorrijtuig.

Persoonlijk gebruik

Brandstoffen 2e motorrijtuig.

Persoonlijk gebruik

1

Diplomatieke en consulaire vertegenwoor-digingen en internationale organisaties

300 liter / per jaar

---

Maximum 5 motorrijtuigen:

500 liter / per maand.

Extra motorrijtuigen:

300 liter / per maand

---

---

2

Hoofden

90 liter / per jaar

12.000 sigaretten / per jaar (of equivalent andere tabaksproducten)

---

300 liter / per maand

200 liter / per maand

3

Medewerkers met privileges:

Status AD/AC/AO

60 liter / per jaar

12.000 sigaretten / per jaar (of equivalent andere tabaksproducten)

---

300 liter / per maand

200 liter / per maand

4

Medewerkers met privileges:

Status BD/BC/BO en status ED/EC/EO

30 liter / per jaar

12.000 sigaretten / per jaar (of equivalent andere tabaksproducten)

---

200 liter / per maand.

Gedurende maximaal 10 jaar

100 liter / per maand.

Gedurende maximaal 10 jaar