Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3 Bijlage 1. behorende bij de kaderovereenkomst Wegeverkeerswet 1994

In 2008 heeft de Douane gesprekken gevoerd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de taken die de Douane heeft in het binnenland. In deze gesprekken is geconcludeerd dat de omvang van de douanetaak bij uitvoering van de Wegenverkeerswet- zoals beschreven in bijlage1 van de kaderovereenkomst - zo gering is geworden, dat dit het instandhouden van deze bijlage niet rechtvaardigt. De bijlage wordt per 1 januari 2009 ingetrokken.