Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

4 Bijlage 2. behorende bij de kaderovereenkomst Wet verontreiniging zeewater

Het in deze bijlage bedoelde toezicht op de naleving van de Wet verontreiniging zeewater is in 2009 ondergebracht bij de kustwacht. De afspraken uit de bijlage m.b.t het toezicht door de Douane zijn daardoor achterhaald. De bijlage is namens de DG-Belastingdienst, bij brief van 24 november 2009, kenmerk 475/15139, door het management van Douane Noord ingetrokken.