Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2 Bijlagen behorende bij de kaderovereenkomst tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake de uitoefening van de niet-fiscale Douanetaken door de Douane

Bijlage

Object

Bijzonderheden

1.

Wegenverkeerswet 1994.

2.

Wet verontreiniging zeewater.

3.

Scheepvaartverkeerswet/Besluit verkeersbegeleidings-tarieven scheepvaartverkeer.

4.

Wet vervoer over zee,Wedervergeldingswet en de verordeningen van de Raad (EEG) 4055/86 en 4059/86.

5.

Permanente Kontactgroep Handhaving Noordzee en Kustwacht.

Betreft de wetten Schepenwet, Wet voorkoming verontreiniging door schepen, Wet havenstaatcontrole, Zeebrievenwet, Meetbrievenwet 1981, Wet op de zeevaartdiploma’s/Wet op de zeevischdiploma’s 1935 en de Zeevaartbemanningswet.

6.

Weigering uitklaring van aangehouden schepen.

Op basis van de Schepenwet, Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet Havenstaatcontrole

7.

Wet Goederenvervoer over de weg.

nog niet opgenomen, volgt zo spoedig mogelijk.

9.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Project bevindt zich in eindfase voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze taak zal, naar verwachting, begin 2000 kunnen worden opgenomen. Daarna start eenzelfde traject voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.