Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

10 Bijlage 3

Inlichtingenblad INF 2

In geval een vergunning passieve veredeling wordt gebruikt waarbij driehoeksverkeer is toegestaan kan een inlichtingenblad INF 2 worden gebruikt.

Het model, de functie, het aantal exemplaren, de routing daarvan en de wijze waarop het inlichtingenblad INF 2 moet worden ingevuld is opgenomen in bijlage 71 TVo. CDW.

( artikel 523, letter d, TVo. CDW)

Behandeling Inlichtingenblad INF 2

Afgifte inlichtingenblad INF 2

Op verzoek van de aangever/vergunninghouder kan met het oog op het plaatsen onder de douaneregeling passieve veredeling in het kader van driehoeksverkeer een inlichtingenblad INF 2 worden afgegeven.

Behandeling inlichtingenblad INF 2

 

Als de aangever/vergunninghouder bij u de volgende bescheiden overlegt:

 • een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling en driehoeksverkeer;

 • een origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 2.

doet u het volgende:

 1. Vermeld als u de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling en het inlichtingenblad INF 2 aanvaardt:

  • de laatste dag voor de invoer

 2. Vul in vak 16 de volgende gegevens in:

  • identiteitsmaatregelen

  • onder "eventuele opmerkingen" de noodzakelijk geachte gegevens met het oog op de wederinvoer

 3. Waarmerk vak 16 van alle exemplaren door het plaatsen van:

  • uw handtekening

  • een afdruk van uw naamstempel

  • een afdruk van het metalen dienststempel

 4. Geef het origineel aan de aangever/vergunninghouder terug.

 5. Bewaar de kopie.

 6. Vermeld op de aangifte ten uitvoer in het vak voor aftekening voor verificatie: "INF 2, nr...... afgegeven d.d. ...... te ......"

 7. Indien het kantoor van aanzuivering waar de aangifte tot wederinvoer zal worden ingediend, van aanvullende informatie moet worden voorzien vermeld deze dan in vak 16.

 8. Voeg daarbij de volgende zaken:

  • monsters;

  • tekeningen, technische beschrijvingen;

  • analyserapporten;

  • andere bescheiden.

(Zie inlichtingenblad INF 2, punt 2.2.7, letter d, ( bijlage 71 TVo. CDW)).

 

Bent u ambtenaar op het kantoor van uitgang waar de goederen het douanegebied van de EU tijdelijk zullen verlaten, dan verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Vul vak 17 in.

 2. Voorzie het origineel in vak 17 van:

  • uw handtekening

  • een afdruk van uw naamstempel

  • een afdruk van het metalen dienststempel

 3. Geef het origineel aan de aangever/belanghebbende terug.

Behandeling inlichtingenblad INF 2 bij wederinvoer

 

Als bij u een inlichtingenblad INF 2 wordt overgelegd dat bij plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling is afgegeven doet u het volgende:

 1. waarmerk het inlichtingenblad INF 2 in vak 20 door voor zover de identiteit is gehandhaafd:

  • het plaatsen van uw handtekening

  • het zetten van een afdruk van uw naamstempel

  • het plaatsen van een afdruk van het metalen dienststempel

 2. Bewaar het origineel van het inlichtingenblad. Zie inlichtingenblad INF 2, punt 2.2.7, letter d, ( bijlage 71 TVo. CDW).