Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

11 Bijlage 4. Inhoud/voorwaarden verleende toestemming aan firma Metzeler München.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft bij haar beschikking van 28 juni 1991 C (91) 1271 def, aan de Duitse autoriteiten machtiging verleend om aan Metzeler te München vestiging Odenwald (Duitsland) met toepassing van artikel 3, lid 1, Verordening (EEG) nr. 2473/86 (thans artikel 147, lid 2, CDW) een vergunning te verlenen in het kader van de douaneregeling passieve veredeling voor nieuwe, uit de EU afkomstige binnen- en buitenbanden en velglinten (GN-code 4011 4000, 4013 9010 en 4012 9090). Deze binnen- en buitenbanden en velglinten zijn bestemd om in Japan door diverse fabrikanten (Yamaha, Honda, Suzuki en Kawasaki) op Japanse motorrijwielen (GN-code 87.11) te worden gemonteerd. De binnen- en buitenbanden en velglinten worden aan deze fabrikanten verkocht. Hierna zullen de motorrijwielen in verschillende lidstaten van de EU (waaronder Nederland) worden ingevoerd door importeurs van de desbetreffende motorrijwielen.

De tijdelijk uitgevoerde goederen (binnen- en buitenbanden en velglinten) worden vanuit Duitsland uitgevoerd. De invoer van de veredelingsproducten (motorrijwielen) vindt plaats in verschillende lidstaten (waaronder Nederland). De vergunning tot toepassing van de douaneregeling passieve veredeling is verleend door de Duitse douane-autoriteiten en de regeling wordt voor de gehele EU centraal beheerd door Metzeler München vestiging Odenwald (Duitsland). Door een speciale controleprocedure wordt er op toegezien dat de regeling goed wordt toegepast.

In het kader van die controleprocedure zijn de volgende voorzieningen getroffen:

Douanetoezicht

Het douanetoezicht op de wijze waarop de regeling wordt beheerd door Metzeler München vestiging Odenwald (hierna te noemen: beheerder) wordt uitgeoefend door het Hauptzollamt Darmstadt - Zollamt Erbach (hierna te noemen: kantoor van beheer).

Dit permanent douanetoezicht wordt aangevuld met steekproeven, uitgevoerd door:

- het kantoor van beheer als het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer daarom verzoekt;- het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer als het kantoor van beheer daarom verzoekt.

Uitvoer

De plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling van de tijdelijk uitgevoerde goederen (binnen- en buitenbanden en velglinten) vindt plaats vanuit Duitsland, Hauptzollamt Darmstadt - Zollamt Erbach.

Wederinvoer

De beheerder overlegt bij de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsproducten (de motorrijwielen) het origineel van een door hem opgemaakt inlichtingenblad INF 2.

Hij maakt het inlichtingenblad INF 2 in 3 exemplaren op:

 1. Het origineel. Dit is bestemd voor de importeur van de motorrijwielen en moet overgelegd worden wanneer de veredelingsproducten met toepassing van de douaneregeling passieve veredeling in het vrije verkeer worden gebracht.

 2. Een afschrift ter controle, voor het kantoor van beheer te München vestiging Odenwald.

 3. Een afschrift voor de beheerder.

Vak 16 van het inlichtingenblad is ingevuld door de beheerder en voorzien van een stempelafdruk van het kantoor van beheer. Dit wijkt af van de artikelen 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 1970/88 (thans artikel 523 en bijlage 71, TVo. CDW). Vak 17 is niet ingevuld.

 

Wanneer u op het kantoor van wederinvoer besluit tot het nemen van een steekproef als bedoeld in punt 1 doet u het volgende:

 1. Vermeld de gegevens van de desbetreffende wederingevoerde goederen in het gedeelte "wederinvoeren" van het formulier waarvan een model is opgenomen in bijlage 71 TVo. CDW.
  ( artikel 523, letter d TVo.CDW)

 2. Voeg dit formulier toe als bijlage bij het verzoek aan het kantoor van beheer om het onderzoek uit te voeren.

Identiteit

De identiteit van de binnen- en buitenbanden en de velglinten kan worden vastgesteld aan de hand van:

 1. de op deze producten voorkomende naam van de fabrikant;

 2. de afmetingen van de binnen- en buitenbanden en de velglinten;

 3. het profiel;

 4. de technische informatie.

Inlichtingenblad INF 2

 

Bewaar het origineel van het inlichtingenblad INF 2 dat de aangever bij de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen overlegt.

Termijnen

De veredelingsproducten moeten binnen een jaar ingevoerd zijn. De laatste dag voor de wederinvoer van de veredelingsproducten is vermeld in vak 16.

Overlegging van vergunning

Wanneer aangifte tot wederinvoer in het vrije verkeer van de veredelingsproducten wordt gedaan, moet op uw verzoek een afschrift van de in Duitsland verleende vergunning worden overgelegd.

Overzicht inzake in- en wederuitvoeren

- CODE BESTEMMELING: ..........................................

- MATEN: ...................................................................

Internationale Artikelcode:......

- NETTOMASSA PER EENHEID:

- STATISTISCHE WAARDE PER EENHEID:

                                 

UITVOEREN

WEDERINVOEREN

Datum verzen-ding INF-2

Saldo hoeveel-heid

Aanvul-lende globale aangifte

Douanedocument

Nr. factuur

Aanvul. een-heden

Netto massa

Oor-sprong

Statis-tische waarde

Verwijzingen vergunning

Statis-tische waarde

INF-2

Nr.

Datum

Datum

Weder- invoerder

Aanv. eenh.

Net. massa

No.

Datum