Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

12 Bijlage 5. Inhoud/voorwaarden verleende toestemming aan firma Michelin ClermontFerrand

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft bij haar beschikking van 2 december 1991 C (91) 2642 def, aan de Franse autoriteiten machtiging verleend om aan Compagnie Générale des Etablissements Michelin te ClermontFerrand met toepassing van artikel 3, lid 1, Verordening (EEG) nr. 2473/86 (thans artikel 147, lid 2, CDW) een vergunning te verlenen in het kader van de douaneregeling passieve veredeling voor nieuwe, uit de EU afkomstige luchtbanden (GNcode 4011). Deze luchtbanden zijn bestemd om in Japan en Zuid Korea door diverse fabrikanten op motorvoertuigen (GNcode 87.03, 87.02 en 87.04), motorrijwielen (87.11) en diverse andere machines (84.27, 84.28, 84.29, 84.30 en 87.05) te worden gemonteerd. De luchtbanden worden aan de in Japan en Zuid Korea gevestigde handelsfirma van Michelin verkocht. Deze firma verkoopt de banden weer door aan Japanse en Zuid-Koreaanse fabrikanten. Hierna zullen deze voertuigen in verschillende lidstaten van de EU (waaronder Nederland) worden ingevoerd door importeurs van de desbetreffende motorvoertuigen, motorrijwielen en diverse andere machines.

Zowel de uitvoer van de tijdelijk uitgevoerde goederen (luchtbanden) als de wederinvoer van de veredelingsproducten (motorvoertuigen, motorrijwielen en de andere machines), vindt plaats in verschillende lidstaten. In verband daarmee is bepaald dat de Franse douane-autoriteiten de vergunning tot toepassing van de douaneregeling passieve veredeling verlenen en dat voor de gehele EU de regeling centraal wordt beheerd door Michelin, te ClermontFerrand. Door een speciale controleprocedure wordt er op toegezien dat de regeling juist wordt toegepast.

In het kader van die controleprocedure zijn de volgende voorzieningen getroffen:

Douanetoezicht

Het douanetoezicht op de wijze waarop de regeling wordt beheerd door Michelin te ClermontFerrand (hierna te noemen: beheerder) wordt uitgeoefend door het douanekantoor te ClermontFerrand (CRD) (hier na te noemen: kantoor van beheer).

Dit permanent douanetoezicht wordt aangevuld met steekproeven uitgevoerd door:

 • het kantoor van beheer als het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer daarom verzoekt;

 • het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer als het kantoor van beheer daarom verzoekt.

Uitvoer

De plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling van de tijdelijk uitgevoerde goederen (luchtbanden) moet voor Nederland beperkt blijven tot het douanekantoor Rotterdam.

In de aangifte tot plaatsing onder de regeling EX 2 moet in vak 44 voor de toepassing van deze regeling de volgende verwijzing te zijn opgenomen: "Autorisation PP/art. 3 (France) nr. 000263 du 25.02.1992".

Wederinvoer

De beheerder overlegt bij de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsproducten (de motorvoertuigen, motorrijwielen en andere machines) het origineel van een door hem opgemaakt inlichtingenblad INF 2.

Hij maakt het inlichtingenblad INF 2 in drie exemplaren op:

 1. Het origineel. Dit is bestemd voor de importeur van de voertuigen, motorrijwielen of andere machines en moet overgelegd worden wanneer de veredelingsproducten met toepassing van de douaneregeling passieve veredeling in het vrije verkeer worden gebracht.

 2. Een afschrift ter controle, voor het kantoor van beheer te Clermont-Ferrand.

 3. Een afschrift voor de beheerder.

Vak 16 van het inlichtingenblad is ingevuld door de beheerder en voorzien van een stempelafdruk van het kantoor van beheer. Dit wijkt af van de artikelen 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 1970/88 (thans artikel 523 en bijlage 71, TVo. CDW). Vak 17 is niet ingevuld

 

Wanneer u op het kantoor van wederinvoer besluit tot het nemen van een steekproef als bedoeld in punt 1 doet u het volgende:

 1. Vermeld de gegevens van de desbetreffende wederingevoerde goederen in het gedeelte "wederinvoeren" van het formulier waarvan een model in bijlage 5 is bijgevoegd.

 2. Voeg dit formulier toe als bijlage bij het verzoek aan het kantoor van beheer om het onderzoek uit te voeren.

Identiteit

De identiteit van de luchtbanden kan worden vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld:
   

Gegevens voor vaststellen identiteit

Kenmerken

.......................................

.................

het nummer dat de afmeting aangeeft

185/70 14

de belasting-snelheidscode

88 H

de belasting-snelheidscode

88 H

het structuurtype

R

de typebenaming

MXV

de naam van de fabrikant

MICHELIN

de lidstaat van vervaardiging

MADE IN SPAIN

Inlichtingenblad INF 2

 

Bewaar het origineel van het inlichtingenblad INF 2 dat de aangever bij de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen overlegt.

Termijnen

De veredelingsproducten moeten binnen 18 maanden wederingevoerd zijn. De laatste dag voor de wederinvoer van de veredelingsproducten is vermeld in vak 16. Het kantoor van beheer controleert op deze voorwaarde.

Overlegging van vergunning

Wanneer aangifte tot wederinvoer in het vrije verkeer van de veredelingsproducten wordt gedaan, moet op uw verzoek een afschrift van de in Frankrijk verleende vergunning worden overgelegd.

Overzicht inzake in- en wederuitvoeren

VERGUNNING PASSIEVE VEREDELING NR. ............ AANHANGSEL

KANTOOR: ............

LAND VAN VEREDELING: ...............................................

- CODE BESTEMMELING: ..........................................

- MATEN: ................................................. Internationale Artikelcode: .....

- NETTOMASSA PER EENHEID:

- STATISTISCHE WAARDE PER EENHEID:

                           

UITVOEREN

WEDERINVOEREN

Saldo hoeveel-heid

Douanedocument

Nr. factuur

Aanvul. een-heden

Netto massa

Statis-tische waarde

Verwijzingen vergunning

Statis-tische waarde

INF-2

Nr.

Datum

Datum

Weder- invoerder

Aanv. eenh.

Net. massa

No.

Datum

In het kader van die controleprocedure zijn de volgende voorzieningen getroffen:

Douanetoezicht

Het douanetoezicht op de wijze waarop de regeling wordt beheerd door Kléber te Laxou Cedex (hierna te noemen: beheerder) wordt uitgeoefend door het douanekantoor te Troyes (hier na te noemen: kantoor van beheer).

Dit permanent douanetoezicht wordt aangevuld met steekproeven uitgevoerd door:

 • het kantoor van beheer als het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer daarom verzoekt;

 • het kantoor waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst of het kantoor van wederinvoer als het kantoor van beheer daarom verzoekt.

Uitvoer

De plaatsing onder de douaneregeling passieve veredeling van de tijdelijk uitgevoerde goederen (velgen, buitenen binnenbanden) vindt plaats vanuit Frankrijk.

Wederinvoer

De beheerder overlegt bij de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsproducten (landbouwtractoren) het origineel van een door de beheerder opgemaakt inlichtingenblad INF 2.

Hij maakt het inlichtingenblad INF 2 op in 3 exemplaren:

 1. Het origineel. Dit is bestemd voor de importeur van de landbouwtractoren en moet overgelegd worden wanneer de veredelingsproducten met toepassing van de douaneregeling passieve veredeling in het vrije verkeer worden gebracht.

 2. Een afschrift ter controle, voor het kantoor van beheer te Troyes.

 3. Een afschrift voor de beheerder.

Vak 16 van het inlichtingenblad is ingevuld door de beheerder en voorzien van een stempelafdruk van het kantoor van beheer. Dit wijkt af van de artikelen 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 1970/88 (thans artikel 523 en bijlage 71, TVo. CDW). Vak 17 is niet ingevuld

 

Wanneer u op het kantoor van wederinvoer besluit tot het nemen van een steekproef als bedoeld in punt 1 doet u het volgende:

 1. Vermeld de gegevens van de desbetreffende wederingevoerde goederen in het gedeelte "wederinvoeren" van het formulier.

 2. Voeg dit formulier toe als bijlage bij het verzoek aan het kantoor van beheer om het onderzoek uit te voeren.

Identiteit

De identiteit van de tijdelijk uitgevoerde buitenbanden kan worden vastgesteld aan de hand van:

 1. de naam van de fabrikant en het land van vervaardiging;

 2. de handelsbenaming;

 3. de afmetingen;

 4. het structuurtype;

 5. de belastingcapaciteit;

 6. de snelheidscode.

De identiteit van de tijdelijk uitgevoerde binnenbanden kan worden vastgesteld aan de hand van:

 1. de afmetingen;

 2. de artikelcode;

 3. de naam van de fabrikant;

 4. het ventieltype;

 5. de vermelding "Made in France".

De identiteit van de tijdelijk uitgevoerde velgen kan worden vastgesteld aan de hand van de tekens die aan de velgbuitenzijde zijn aangebracht, bestaande uit:

 1. het merk;

 2. de afmetingen;

 3. de fabricagedatum.

Inlichtingenblad INF 2

 

Bewaar het origineel van het inlichtingenblad INF 2 dat de aangever bij de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen overlegt.

Termijnen

De veredelingsproducten moeten binnen 12 maanden wederingevoerd zijn. De laatste dag voor de wederinvoer van de veredelingsproducten is vermeld in vak 16. Het kantoor van beheer controleert op deze voorwaarde.

Overlegging van vergunning

Wanneer aangifte tot wederinvoer in het vrije verkeer van de veredelingsproducten wordt gedaan, moet op uw verzoek een afschrift van de in Frankrijk verleende vergunning worden overgelegd.

Overzicht inzake in- en wederuitvoeren

VERGUNNING PASSIEVE VEREDELING NR. ............ AANHANGSEL

KANTOOR: ............

LAND VAN VEREDELING: ...............................................

- CODE BESTEMMELING: ..........................................

- MATEN: ................................................ Internationale Artikelcode: ......

- NETTOMASSA PER EENHEID:

- STATISTISCHE WAARDE PER EENHEID:

                                 

UITVOEREN

WEDERINVOEREN

Datum verzen-ding INF-2

Saldo hoeveel-heid

Aanvul-lende globale aangifte

Douanedocument

Nr. factuur

Aanvul. een-heden

Netto massa

Oor-sprong

Statis-tische waarde

Verwijzingen vergunning

Statis-tische waarde

INF-2

Nr.

Datum

Datum

Weder- invoerder

Aanv. eenh.

Net. massa

No.

Datum