Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek bevat de specifieke bepalingen van de douane-regeling passieve veredeling. De algemene bepalingen die gelden voor de economische douaneregelingen (waaronder passieve veredeling) vindt u in het onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

De douaneregeling passieve veredeling is het spiegelbeeld van de douaneregeling actieve veredeling. Bij actieve veredeling wordt het EU-bedrijfsleven in staat gesteld om niet- communautaire goederen zonder de heffing van douanerechten in de EU te be- of verwerken. Bij de douaneregeling passieve veredeling wordt het voor het EU- bedrijfsleven mogelijk gemaakt om be- of verwerkingen van communautaire goederen buiten de EU te laten plaatsvinden. Hierbij kunnen ook lagere loon- of productiekosten een rol spelen.

De in het derde land vervaardigde goederen kunnen vervolgens met een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten weer in het vrije verkeer van de EU worden gebracht. Deze vrijstelling is het verschil tussen de rechten bij invoer voor de veredelingsproducten en de rechten bij invoer voor de onder de douaneregeling geplaatste goederen.
Daarnaast bestaat ook de wettelijke mogelijkheid om de douaneschuld voor de veredelde producten te berekenen op basis van de veredelingkosten in het derde land.