Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

1 Inleiding

Dit onderdeel van het Handboek gaat over de plaatsing van goederen onder een douaneregeling. Om goederen onder een douaneregeling te plaatsen, moet een aangifte worden gedaan. Naast een algemene beschrijving van het aangifteproces staan in dit onderdeel ook de bijzonderheden in het aangifteproces voor bepaalde douaneregelingen, voor zover deze niet in de desbetreffende onderdelen zijn beschreven. (artikel 59, lid 1 CDW)

Plaatsing van goederen onder een douaneregeling is één van de douanebestemmingen van goederen. Daarnaast bestaan er nog vier douanebestemmingen. Hierna volgt een complete opsomming van de douanebestemmingen:

 • plaatsing van goederen onder een douaneregeling

 • binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot

 • wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap

 • vernietiging van goederen

 • afstaan van goederen aan de Schatkist


  (artikel 4, lid 15 CDW)

Het plaatsen van goederen onder een douaneregeling wordt verder uitgewerkt in artikel 4, lid 16, CDW. Er zijn acht douaneregelingen:

 • in het vrije verkeer brengen

 • douanevervoer

 • douane-entrepot

 • actieve veredeling

 • behandeling onder douanetoezicht

 • tijdelijke invoer

 • passieve veredeling

 • uitvoer

Soms moet voor de douanebestemming wederuitvoer ook een aangifte worden gedaan op dezelfde wijze als voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling (zie paragraaf 2.2.1).

Goederen kunnen, ongeacht hun aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, altijd een douanebestemming krijgen.
(artikel 58 CDW)

Wel kunnen er niet-fiscale verboden of beperkingen zijn. Elke nieuwe of gewijzigde taak op de gebieden Veiligheid, Gezondheid, Economie, Milieu van de Douane wordt vastgelegd in voorschriften voor de Douane. Deze voorschriften staan in het Handboek VGEM. (artikel 58 CDW)

Daarnaast heeft de Douane nog een taak op het gebied van de statistiek. De gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek nodig heeft, kunnen uit de aangiften gehaald worden. Onderdeel 37.00.00 van dit Handboek, gaat daar verder op in.