Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

37.00.00 Statistiek

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek Douane behandelt de totstandkoming van de statistieken van de in-, uit- en doorvoer van goederen van en naar de Europese Unie. De nadruk ligt op de behandeling van de statistieken in het verkeer met derde landen. In dit deel wordt eveneens de relatie tussen de verschillende statistieken besproken. In hoofdstuk 2 worden de statistieken van het handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie onderling IntraStat) in beperkte mate behandeld.