Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke (verticale) bepalingen van de douaneregeling Tijdelijke invoer. De algemene bepalingen die gelden voor de economische douaneregeling (waaronder tijdelijke invoer) vindt u in het onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

De toepassing van de douaneregeling Tijdelijke invoer maakt het onder andere mogelijk dat in het douanegebied van de EU sportevenementen met internationale deelname kunnen worden georganiseerd, dat personen die beroepsmatig binnen het douanegebied werkzaam worden, hun benodigde uitrusting kunnen meenemen, dat reizigers goederen mee kunnen nemen voor een verblijf binnen de EU voor vakantie en recreatie etc.

Naar boven

1.2 Internationale overeenkomsten

In internationale overeenkomsten is aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden vrijstelling van rechten bij invoer voor de tijdelijke invoer van goederen kan worden verleend. Deze zijn overeengekomen in de volgende verdragen:

  • Verdrag van Istanboel van 26 juni 1990

  • Douane-overeenkomst inzake containers (Genève, 21 januari 1994)

De vrijstellingen van het Verdrag van Istanboel zijn goedgekeurd bij het Besluit van de Raad van 15 maart 1993, nr. 93/329/EEG (Pb. EG nr. L 130 van 27 mei 1993).

Naar boven

1.3 Communautaire wettelijke basis

In de Europese Gemeenschap is in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 (CDW) en Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 (TVo. CDW) aangegeven voor welke goederensoorten en onder welke voorwaarden vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend, gebaseerd op de bovenstaande internationale overeenkomsten.

Naar boven