Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

24 Stalen en monsters

Volledige vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor stalen en monsters.
(
artikel 574 TVo. CDW)

Naar boven

24.1 Algemeen

Onder "stalen en monsters" kan worden verstaan stalen en monsters die als representatief worden aangemerkt voor reeds vervaardigde goederen, of die als model dienen voor nog te vervaardigen goederen.

Let op!

Gaat het om exclusieve en unieke goederen, waarvan geen tweede exemplaar is, bijvoorbeeld sieraden, handgeknoopte tapijten, goud- en zilversmidwerk, schilderijen, beeldhouwwerken etc. dan kan niet van deze vrijstelling gebruikt worden gemaakt daar geen sprake meer is van representatieve stalen en monsters.

Worden de goederen die niet als monster of staal worden aangemerkt met het oog op de eventuele verkoop in de EU binnengebracht, dan kan vrijstelling worden verleend op grond van artikel 576 lid 2 Tvo. CDW.

Naar boven

24.2 Hoeveelheden

Stalen en monsters van vervaardigde of te vervaardigen goederen kunnen slechts in redelijke hoeveelheden tijdelijk worden ingevoerd.
(
artikel 574 TVo. CDW)

Naar boven

24.3 Gebruiken

Stalen en monsters moeten worden gebruikt voor het vertonen of demonstreren binnen het douanegebied van de EU en mogen niet worden verhandeld of op een andere wijze in de EU worden gebruikt. De stalen en monsters kunnen bijvoorbeeld worden aangewend voor het verwerven van orders voor het leveren van soortgelijke goederen die in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht.
(
artikel 574 TVo. CDW)

Let op!

Monsters met een onbeduidende waarde die gebruikt worden om mogelijke orders te verwerven kunnen voor definitieve vrijstelling in aanmerking komen.
(artikel 86 Verordening (EG) Nr. 1186/2009)

Naar boven