Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

1 Inleiding

In dit onderdeel wordt ingegaan op de tijdelijke opslag van goederen. Bij tijdelijke opslag worden goederen voor een korte periode opgeslagen in afwachting van het geven van een nadere douanebestemming aan die goederen.

Tijdelijke opslag van goederen is mogelijk:

  • na het binnenbrengen van niet-communautaire goederen in het douanegebied van de Europese Unie

  • na beëindiging van de regeling douanevervoer

In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste voorwaarden en bepalingen toegelicht die bij de tijdelijke opslag van goederen van toepassing zijn.