Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

5 Opslag van goederen in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO)

Bij de opslag van goederen in een RTO moet onderscheid gemaakt worden tussen de opslag van

  • goederen die daadwerkelijk de status van goederen in tijdelijke opslag hebben (zie hoofdstuk 2 van dit onderdeel)

  • overige goederen (economisch gebruik van de ruimte)

Het voornaamste doel van een RTO moet zijn het opslaan van goederen met de status van goederen in tijdelijk opslag. Op verzoek van de beheerder van het RTO kan de Douane echter toestemming verlenen om ook andere goederen in het RTO op te slaan. Hierbij kan gedacht worden aan:

  1. communautaire goederen

  2. goederen die geplaatst zijn onder een andere douaneregeling of waar aan de douanebestemming wederuitvoer is gegeven

Toestemming om deze soorten goederen op te slaan in de ruimte van een RTO kan zowel eenmalig als doorlopend zijn. Bij doorlopende toestemming kan dit worden opgenomen in de RTO-vergunning. De hiervoor bedoelde toestemming betreft nationaal beleid uit het oogpunt van een werkbare logistiek.

Voor communautaire goederen en goederen die onder dekking van een douaneregeling, met inbegrip van de douanebestemming wederuitvoer, in een RTO worden opgeslagen, hoeft geen SAL te worden gedaan. De opslag van deze goederen vindt plaats onder hun eigen status, onder dekking van de voor de goederen ingediende aangifte.

Uit de voorraadadministratie van de beheerder van het RTO zal te allen tijde duidelijk de status van de opgeslagen goederen moeten blijken.