Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

14 Overbrengen tussen ruimten voor tijdelijke opslag

Als belanghebbende goederen wil vervoeren van een RTO naar een andere RTO moet gebruik gemaakt worden van de regeling douanevervoer. In deze situatie is een vereenvoudigde overbrengingsprocedure zoals bij douane-entrepotverkeer, niet toegestaan.

Op deze hoofdregel wordt één uitzondering toegestaan. Als vervoer van de ene RTO naar de andere RTO kan plaats vinden zonder dat de goederen over de openbare weg worden vervoerd dan kunnen de goederen worden overgebracht zonder gebruik van de regeling douanevervoer. Dit wordt ook wel de interne baan genoemd. De toestemming van de Douane moet worden vastgelegd in de vergunning RTO van zowel de verzendende als de ontvangende RTO.

Voordat toestemming verleend kan worden moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over

  • het moment waarop het houderschap van de goederen overgaat naar de andere beheerder

  • de wijze waarop de resterende opslagtermijn aan de andere beheerder bekend wordt gemaakt. Aangezien in deze situatie artikel 186, lid 10 TVo. CDW geen toepassing vindt ontstaat namelijk geen nieuwe opslagtermijn