Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

8 RTO en douane-entrepot in dezelfde ruimte

Ruimten voor tijdelijke opslag kunnen ook worden goedgekeurd als douane-entrepot type B, C of D. (artikel 526, lid 1, TVo.CDW). Er hoeft in deze gevallen niet opnieuw een goedkeuring van de ruimte of het terrein plaats te vinden. In één ruimte of op één terrein zijn dan zowel een RTO als een douane-entrepot gevestigd.

Ook is toegestaan dat een RTO wordt aangewezen als ruimte van een douane-entrepot type E.

Let op!

Een aangewezen locatie van een douane-entrepot type E kan niet zonder meer worden aangewezen als RTO. De ruimte zal eerst moeten worden goedgekeurd.

Bij bovenstaande combinaties blijft sprake van twee afzonderlijke douaneregimes met elk hun eigen regels. Voor deze combinatie gelden de volgende bijzondere regels:

  1. Er moet steeds op doelmatige wijze kunnen worden vastgesteld onder welk douaneregime de opgeslagen goederen zich bevinden. De beheerder van de ruimte en de entreposeur of entrepositaris (dat kan dezelfde persoon zijn) moet op verzoek het douaneregime dat van toepassing is, aantonen. In beide verleende vergunningen moet een bepaling zijn opgenomen waarin deze voorwaarde staat.

  2. Bij inslag en uitslag van goederen in de gedeelde ruimte moet uit de begeleidende bescheiden altijd blijken of het gaat om tijdelijke opslaggoederen of om douane-entrepotgoederen.

  3. Voor de plaatsing van goederen vanuit de tijdelijke opslag naar het stelsel van douane-entrepots moet aangifte worden gedaan op de gebruikelijke wijze. Het is niet beslist noodzakelijk dat de goederen in verband met de overgang bij deze combinatie intern worden verplaatst. Voorwaarde is dan wel dat vast staat welke goederen onder welk douaneregime horen. Hierbij zijn de identiteitskenmerken en de administratie van de beheerder van belang.