Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

4 Summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL)

SAL bij het binnenbrengen van goederen via zee of door de lucht

Terzake van het binnenbrengen van goederen, bestemd om te worden gelost en tijdelijk te worden opgeslagen, moet op grond van
artikel 186 TVo.CDW een summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL) worden ingediend. Bij het binnenbrengen van goederen over zee en bij binnenbrengen door de lucht wordt de SAL ingediend in het elektronisch systeem Douane Manifest (DMF). Op basis van deze aangifte worden de goederen tijdelijk opgeslagen in een daarvoor goedgekeurde inrichting.

Wanneer de goederen niet alle in één ruimte tijdelijk worden opgeslagen zal de SAL moeten worden gesplitst en wordt voor iedere ruimte een afzonderlijke SAL ingediend.

Het indienen van de SAL wordt in dit Handboek behandeld in de onderdelen:

In paragraaf 3.9 van beide onderdelen is de regeling met betrekking tot eventuele verschillen opgenomen. Wanneer binnengebrachte goederen tijdelijk zijn opgeslagen heeft de verwerking van een verschil uiteraard ook haar effect op die opslag.

IMO FAL3 (summiere aangifte voor de scheepsvoorraad)

Een SAL wordt door middel van DMF ook ingediend voor scheepsvoorraden aan boord van binnenkomende schepen (artikel 2:5, lid 4 ADR). Dit betreft de zogenoemde IMO FAL 3. De tijdelijke opslag vindt plaats aan boord van het schip.

Residuen in containers

Resten of overblijfselen (zgn residuen) in met name containers worden in de SAL opgenomen, hetgeen betekent dat zij tijdelijk zullen worden opgeslagen, tenzij uiterlijk op het moment van aanbrengen bij de Douane de residuen voor een douaneregeling worden aangegeven of anderszins een douanebestemming krijgen.

SAL bij beëindiging douanevervoer

Voor goederen die in het kader van het beëindigen van de regeling douanevervoer bij de Douane worden aangebracht wordt de voor het douanekantoor van bestemming bestemde aangifte voor douanevervoer geacht de SAL te zijn
(artikel 186, lid 10 TVo.CDW). Bij het extern communautair douanevervoer betreft dit het begeleidingsdocument voortkomend uit die regeling.