Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

9 Tijdelijke opslag in douane-entrepot

In een aantal gevallen is het toegestaan om goederen met de status tijdelijke opslag in een douane-entrepot op te slaan, zonder dat daarvoor een vergunning RTO is afgegeven.

Voor de voorwaarden waaronder deze tijdelijk opslag kan plaatsvinden, dit kan bij voorbeeld de duur van de tijdelijke opslag betreffen, wordt verwezen naar de vergunning douane-entrepot waarin de tijdelijke opslag wordt toegestaan.

Naar boven

9.1 Goederen met status tijdelijke opslag in douane-entrepot

Goederen waarvan de regeling douanevervoer is beëindigd kunnen in afwachting van plaatsing in het douane-entrepot in die ruimte ook tijdelijk worden opgeslagen. Deze goederen bevinden zich –nog- niet onder het stelsel van douane-entrepots. Er is ook geen sprake van opslag in een RTO. Voorwaarde is dat uit de administratie van het douane-entrepot moet blijken welke goederen met de status tijdelijke opslag zich bevinden in het douane-entrepot.

Naar boven

9.2 Goederen met status tijdelijke opslag in douane-entrepot (inclusief Vrije Zone contr.type II) met kade- of platformfaciliteiten – geen summiere aangifte bij uitgang

Zijn goederen binnengebracht of is de regeling douanevervoer op een kantoor van uitgang beëindigd en verlaten de goederen binnen 14 dagen de EU, dan kunnen deze goederen opgeslagen worden in de ruimten van een douane-entrepot zonder dat zij zich bevinden onder het stelsel van douane-entrepots en zonder dat zij zijn opgeslagen in een RTO. Gedurende deze 14 dagen hebben de goederen de status van goederen in tijdelijke opslag.

Er hoeft er geen summiere aangifte bij uitgang (SAU) of douaneaangifte te worden gedaan als:

  • in de individuele voorwaarden van de vergunning douane-entrepot is vermeld dat niet-communautaire goederen met de status tijdelijke opslag mogen worden opgeslagen in de ruimte van het douane-entrepot.

  • uit de administratie van het douane-entrepot blijkt welke goederen met de status tijdelijke opslag zich bevinden in het douane-entrepot.
    ( artikel 842bis, lid 4 letter e punt i Tvo.CDW)

Voor aanvullende aanwijzingen met betrekking tot binnengebrachte goederen bestemd om wederuitgevoerd te worden, wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van dit handboekonderdeel.

Naar boven