Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

3 Tijdelijke opslag in of op goedgekeurde plaatsen

Wanneer aan goederen met status goederen in tijdelijke opslag niet direct een douanebestemming wordt gegeven moeten zij tijdelijk worden opgeslagen in een gebouw of terrein die voor die opslag is goedgekeurd.
(artikel 51 CDW)

Tijdelijke opslag vindt meestal plaats in gebouwen of op terreinen (inrichting) die permanent voor dat doel zijn goedgekeurd. Een dergelijke inrichting wordt ‘ruimte voor tijdelijke opslag’ (RTO) genoemd.
( artikel 185 TVo.CDW)

Een gebouw of terrein kan ook tijdelijk (kortdurend) voor de tijdelijke opslag van goederen worden goedgekeurd, dat wel zeggen er is geen sprake van een permanente goedkeuring. Een dergelijke tijdelijke goedkeuring zal met name zien op (een) individuele zending(en). U kunt bij deze goedkeuring denken aan:

 • een kortdurende opslag van goederen op een havenkade (zgn walopslag) in afwachting van de komst van het schip waarmee de goederen de Europese Unie zullen verlaten.

  Bedenk dat de inspecteur aan een dergelijke goedkeuring voorwaarden zal verbinden. Deze voorwaarden zullen met name betrekking hebben op:

  • overname van het houderschap van de goederen

  • de zekerheid

  • de tijdsduur van opslag

  • de wijze waarop het douanetoezicht op de tijdelijk opgeslagen goederen wordt uitgeoefend, met inbegrip van administratieve vastleggingen

Let op!

Het lossen van goederen die onder de regeling douanevervoer op een Toegelaten Geadresseerde (TG-)locatie zijn aangevoerd betekent niet dat zij automatisch tijdelijk zijn opgeslagen. Dit is uitsluitend mogelijk indien die locatie voor de tijdelijke opslag van goederen is goedgekeurd en overeenkomstig de voorwaarden voor die opslag wordt gehandeld. Handelen in strijd met het vorenstaande betekent dat goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken hetgeen een douaneschuld doet ontstaan. Zo kan bij voorbeeld onder de regeling douanevervoer aangevoerde proviand in afwachting van het schip waarvoor de proviand is bestemd, niet zonder meer op de kade worden geplaatst.